Kajaanin rautatie ja rautatieasema

arkkitehtuuri

Kajaanin rautatie ja rautatieasema

Kajaanin rautatie ja rautatieasema

Kajaanin asemarakennuksen suunnitteli arkkitehti C. G. Nyström, joka suunnitteli monet muutkin Savon radan asemarakennukset. Senaatti vahvisti asemarakennuksen piirustukset 13.5.1904. Nyström sijoitti rakennukseen monia ns. nikkariarkkitehtuurin tyylipiirteitä, jotka vieläkin viehättävät junamatkailijoita. Kajaanin asemaa pidetäänkin yleisesti yhtenä viehättävimmistä Savon radan asemarakennuksista. Rakennuksessa on käytetty taitavasti ns. pystyhirsitekniikkaa, minkä vuoksi rakennus ei iän myötä laskeudu, kuten tavanmukaisessa hirsitekniikassa.

Kajaanin Raatihuone 1831

Kajaanin Raatihuone 1831

Raatihuoneen julkisivua hallitsi uusissa suunnitelmissa entistä korostuneemmin keskirisaliitti. Ikkunajäsentelyä oli myös uusittu. Raatihuoneen
tuntomerkki, sen näyttävä torni uudelleen muokattiin kahdeksankulmaiseksi, kupolikattoiseksi ja laterniinilla varustetuksi. Kajaanin raatihuonetta voidaan aivan aiheellisesti pitää hyvänä esimerkkinä pienen kaupungin raatihuoneratkaisusta.

Kajaanin kirkko 1896

Kajaanin kirkko 1896

Kajaanin kaupunkikuvaan on vuodesta 1896 lähtien kuulunut nikkariarkkitehtuuria edustava kirkko, jonka torni näkyy eri puolille kaupunkia. Sen suunnitteli lukuisia julkisia rakennuksia 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa suunnitellut arkkitehti Jac. Ahrenberg.