Kolera väestön vitsauksena meillä ja muualla 1800-luvulla

kulkutaudit

Kolera väestön vitsauksena meillä ja muualla 1800-luvulla

Kolera väestön vitsauksena meillä ja muualla 1800-luvulla

Kolera ja sen vaikutukset urbanisoituneeseen kaupunkiyhteisöön ovat olleet viime vuosina varsin vilkkaan mielenkiinnon kohteena historiantutkijoiden, ennen kaikkea ranskalaisen ns. mentaliteettien koulukunnan tutkimuksissa. Mentaliteettien tutkijat ovat analysoineet ennen muuta ihmisten asenteita ja ennakkoluuloja eri ilmiöitä kohtaan historian saatossa. Ranskalaiset mentaliteettien tutkijat ovat tutkineet mm. entisaikain ihmisten elämän kulkua lapsuudesta hautaan, eri ikäkausia ihmiselämässä, riittejä, aivan tavallista arkipäivää, seksuaalisuuden historiaa, moraalin muutoksia kulttuureissa, tapakulttuuria, äidinvaistoa, rikollisuutta, hajujen historiaa ja ennen kaikkea sairauksien historiaa, kuten hulluutta, kuppaa, spitaalia, koleraa ja poliota.