Jollei maalis maata näytä, niin ei huhtikaan hummauta

Kuukausien nimien alkuperästä