Jollei maalis maata näytä, niin ei huhtikaan hummauta

huhtikuu