Inarijärvi ja Ukonkivi

Inarijärvi

Inarijärvi ja Ukonkivi

Inarijärvi ja Ukonkivi

Inarijärvi on ollut kautta aikojen tärkeä saamelaisten leivän lähde, sillä se on tarjonnut pyytäjilleen runsaita kalansaaliita. Sen rantamilla vaelteli aikoinaan myös linnustajia ja peuranpyytäjiä, jotka elivät luontaistaloudessa. Taatakseen kala- ja metsästysonnen saamelaiset palvoivat Ukkoa eli Äijihiä. Heidän riittipaikkansa oli Inarijärven Ukonselällä kohoava Ukonsaari, josta kehittyi Inarinmaan saamelaisten tärkein riittipaikka. Saamelaisten tiedetään arkeologisten ja luututkimusten mukaan pitäneen Ukonkiveä riittipaikkana 1300-luvulta lähtien. Vielä 1800-luvulla saamelaiset pyyntimiehet toivat saarelle eräuhrejaan. Kalastajat, poromiehet ja peuranpyytäjät toivat saaren luolaan peuransarvia, taimenpäitä ja eläinten luita varmistaakseen Ukko-ylijumalalta saaliinsa jatkossakin.